Hollow back

A binding method developed in the 2nd half of the 18th century, France and England. • :

  كعب مهلّل

 • :

  Dos brisé; Dos creux

 • :

  hohler Rücken

 • :

  Dorso staccato; Dorso mobile

 • :

  Lomo hueco; Lomo articuladol Lomo suelto; Lomo en comisura